Top menu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. w okresie 01.02.2018r. -31.12.2018r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.  przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50f.

Zakres prac obejmuje utrzymanie czystości powierzchni biurowych w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. o łącznej powierzchni 250 m².

Prace polegające na utrzymaniu czystości będą obejmowały dwa razy w tygodniu we wtorki i w piątki po godz. 15.00:

a) zamiatanie, mycie i odkurzanie powierzchni podłóg i schodów;

b)  przecieranie powierzchni mebli biurowych, drzwi, parapetów oraz poręczy;

c)  sprzątanie pomieszczeń sanitarnych wraz z uzupełnianiem podajników na środki higieniczne zapewnione przez zamawiającego,

d) mycie okien 2 razy w okresie trwania umowy,

Zamawiający zapewni wykonawcy sprzęt i środki czystości Wykonawcy.

Kryterium wyboru oferty – 100 % cena.

Termin realizacji zamówienia od 01 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Oferty muszą być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, w siedzibie Zamawiającego lub przesłane drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. , ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.  „Oferta na świadczenie  usług Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.  przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50f. w terminie 01 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r w zakresie stałego sprzątania powierzchni biurowych, sanitariatów”

Termin nadsyłania /złożenia ofert – do dnia  10 stycznia 2018r. do godziny 14.00.

Oferty nadesłane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 95 7390 387 u p. Magdaleny Białowąs

Październik
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia