Top menu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.:

A) „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy”,
B) „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”,

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

II. Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 2).

III. Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 09.08.2019 r.do godz. 15:30 na adres e-mail k.lozinski@rops.lubuskie.pl lub sekretariat@rops.lubuskie.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 88.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstaw do zawarcia umowy.

V. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (A i B).

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia