Top menu

REKRUTACJA NA 1 TURĘ SZKOLENIA Projekt: Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o rekrutacji na 1 turę szkolenia projekt: Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy, specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – specjalność: Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy organizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników socjalnych z obszaru całej Polski, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – specjalność praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.

Okres realizacji 1 tury szkolenia: I 2018 – VIII 2018.
Rekrutacja na 1 turę szkolenia trwa do 31 grudnia 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć mailowo lub faxem oraz pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie,
ul. Katowicka 27,
40-173 Katowice, katowice@wspkorczak.eu .

Dodatkowe informacje o projekcie znajdują się na stronach:
www.pracownik-socjalny.wspkorczak.eu ,
www.katowice.wspkorczak.eu – zakładka Korczakowska Akademia Pracownika Socjalnego,
kontakt mailowy: katowice@wspkorczak.eu ,
kontakt telefoniczny: 32 351 37 31 lub 600 019 604.

Październik
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia