Top menu

„Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową dla 20 uczestników – członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” . Zajęcia odbyły się w terminie 8-10 listopada br . w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze. 

Realizatorem szkolenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze. Szkolenie zostało poprowadzone przez Panią - Annę Fedorowicz - psychologa, trenera, Certyfikowanego Terapeutę Ośrodka Edukacji Psychologicznej, Coacha Terapii Prowokatywnej, Superwizora Pracy Socjalnej, psychologa pracującego od 10 lat w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Henrykowie, prowadzącego zajęcia grupowe dla osób niepełnosprawnych, indywidualne konsultacje, interwencję kryzysową, współpracę z rodziną oraz członka rady programowej WTZ.

Szkolenie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Multimedia