Top menu

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku

Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego 26 marca br. podjęli uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Będące w dyspozycji Województwa Lubuskiego w 2018 roku środki PFRON w kwocie 3.431.078,00 zł przeznacza się na:

1) dofinansowanie robót budowlanych dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – w kwocie 2.154.078,00 zł;

2) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – w kwocie 500.000,00 zł;

3) dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – w kwocie 777.000,00 zł.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia