Top menu

Pierwsze szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy” dla 19 uczestników: przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 26-28 sierpnia 2020 r. w Hotelu Texicana w Kalsku.

Realizatorem szkolenia było Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne ACCEPTUS -Iwona Urbańska z Lublina. Szkolenie poprowadziła mgr Marzena Peplińska – pedagog, specjalista resocjalizacji, pracy z rodziną i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego oraz asystent rodziny, autorka programów profilaktycznych w obszarze przemocy i zdrowego stylu życia.

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia