Top menu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od września do grudnia 2017r.” Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się www.bip.rops.lubuskie.pl

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Multimedia