Top menu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko-restauracyjną

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej tj. zapewnienie: noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych spotkań.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/11/86/Ogloszenie_o_zamowieniu_na_uslugi_spoleczne_0D_0AInformacja_do_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_0D_0Aprowadzonego_w_trybie_okreslonym_w_art_138o_ustawy_Prawo_zamowien_publicznych__0D_0A/

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia