Top menu

Oferta Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej EDEN z Kożuchowa

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN z Kożuchowa złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorów”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 08.08.2020 r.

Zadanie zgłoszone przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne dotyczy uszycia dla gmin: Nowa Sól, Kożuchów i Małomice maseczek ochronnych, zakupu i dostarczenia płynów dezynfekujących i mydła antybakteryjnego dla seniorów i osób wykluczonych społecznie, jednorazowego dostarczenia pakietów żywnościowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie i za jego pośrednictwem przekazanie osobom potrzebującym.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 10.000 zł.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia