Top menu

Oferta UTW Krosno Odrzańskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm..) przez Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10 Ł, 66-600 Krosno Odrzańskie, na zadanie pn.: „Strefa jedności Seniora” - o dotację w wysokości 10.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 11.250 zł.).

Zadanie zakłada przeprowadzenie Spotkania Wigilijnego, które pozwoli na wspólną integrację , poznanie ludzi, wymianę zwykłych życiowych doświadczeń, spędzanie czasu przy wspólnym stole wigilijnym oraz śpiewanie kolęd pomoże zapomnieć trudne chwile. Zadanie zakłada również wyjazd krajoznawczy do Wrocławia, podczas którego uczestnicy zwiedzą m.in. Panoramę Racławicką Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i dofinansował powyższe zadanie kwotą 10.000 zł.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia