Top menu

Oferta Stowarzyszenia po PROstu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego z siedzibą w Słubicach, przy ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice, na zadanie pn.: „Potrafię się porozumieć – komunikacja alternatywna” - o dotację w wysokości 10.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 13.000 zł).

Zadanie zakłada przeprowadzenie treningu za pomocą metody komunikacji alternatywnej PECS, wprowadzenie tej metody jest niezwykle ważne podczas porozumiewania się osób, które nie posługują się mową. Porozumiewanie takie odbywa się przy pomocy: gestów, obrazków, piktogramów. Naukę tego typu porozumiewania się przeprowadzą wyszkoleni specjaliści w tej dziedzinie. Zadanie obejmuje również zakup niezbędnych do realizacji tej metody materiałów: książki, obrazki PECS, paski zadań, systemy wzmocnień).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i dofinansował powyższe zadanie kwotą 10.000 zł.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia