Top menu

Oferta Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „TACY SAMI” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „TACY SAMI”, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., złożyło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc rodzinie w okresie koronawirusa”, realizowane w okresie od 15.05.2020 r. do 10.08.2020 r.

Oferta zgłoszona przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie ma na celu udzielenie wsparcia psychologicznego i merytorycznego dla dzieci oraz rodziców i opiekunów w okresie trwania pandemii koronawirusa, związanego ze stresem spowodowanym obecną sytuacją i jej skutkami, między innymi z przerwą w nauce w przedszkolach i szkołach. Stowarzyszenie planuje zorganizowanie szeregu indywidualnych spotkań, ze specjalistą udzielającym wsparcia psychologicznego oraz instruktażu motywacyjnego dla dzieci i ich rodzin. Ponadto w zadaniu, także przewidziano spotkania ze specjalistą w zakresie wzmocnienia samodzielności dziecka oraz jego sprawności manualnych.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 10.000 zł.

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia