Top menu

Oferta Stowarzyszenia „Przystań” w Krośnie Odrzańskim

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie „Przystań” w Krośnie Odrzańskim z siedzibą, przy ul. Piastów 10 e, 66-600 Krosno Odrzańskie, na zadanie pn.: „Świąteczny czar rozpocząć czas” - o dotację w wysokości 10.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 11.000 zł).

Zadanie zakłada zorganizowanie wyjazdu do fabryki bombek, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły stworzyć własne bombki, przyjrzą się jakimi metodami tworzone są bombki. Następnie uczestnicy zadania wezmą udział w 2 warsztatach poświęconych tematyce świątecznej. Na koniec warsztatów zorganizowana zostanie kolacja wigilijna, przy której wszyscy uczestnicy zadania będą mieli okazję się zintegrować. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i dofinansował powyższe zadanie kwotą 9.800 zł.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia