Top menu

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” złożona w trybie pozakonkursowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 14 listopada br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” z siedzibą w Rokitnie 38, 66-340 Przytoczna, na zadanie pn.: „Nasze Kolorowe Święta – warsztaty artystyczne i koncert świąteczny”- o dotację w wysokości 5.400 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.860 zł).

Zadanie zakłada przeprowadzenie zajęć integracyjnych oraz koncertu o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Projekt składa się z dwóch części: w pierwszej z nich osoby z DPS w Rokitnie, Skwierzynie i Glińsku będą przygotowywały się do występu teatralnego w swoich miejscowościach (przygotowanie strojów, scenografii, rekwizytów, nagrań muzycznych i przeprowadzenie prób). W poszczególnych Domach Pomocy Społecznej odbywać się będą zabawy integracyjne, taneczne, gry i zabawy ruchowe, zostaną również opracowane i wykonane zaproszenia na koncert finałowy. Natomiast podczas drugiego etapu odbędą się warsztaty artystyczne z młodzieżą szkolną z terenu Gminy Przytoczna przygotowujące do koncertu oraz warsztaty rekreacyjne: zabawa taneczna, gry i zabawy ruchowe oraz wspólna gra terenowa. Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie i opiekę wykwalifikowanej kadry. Każdy etap przygotowań będzie filmowany, a jego emisja nastąpi podczas koncertu finałowego, w którym uczestniczyć będą mieszkańcy Gminy Przytoczna, przedstawiciele instytucji samorządowych i władz lokalnych oraz lokalne media.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 20 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i dofinansował powyższe zadanie kwotą 5.400 zł.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia