Top menu

Oferta Stowarzyszenia PO PROSTU. Pracownia rozwoju osobistego z siedzibą w Słubicach złożona w trybie pozakonkursowym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 05 grudnia br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie PO PROSTU. Pracownia rozwoju osobistego z siedzibą w Słubicach, przy ul. Kilińskiego 9L, 69-100 Słubice, na zadanie pn.: „Świąteczna Integracja” - o dotację w wysokości 4.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 4.850 zł).

Zadanie zakłada przeprowadzenie cyklu trzech spotkań warsztatowych (warsztaty kulinarne, artystyczne). Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy wykonają m.in. pierniki świąteczne. Warsztaty te udoskonalą kulinarne umiejętności uczestników oraz pozwolą na poznanie nowych smaków. Zajęcia pomogą odkryć, że pieczenie może być kreatywne, odprężające i radosne ( po zakończonej pracy każdy piernik zostanie ozdobnie zapakowany i przekazany uczestnikom). Natomiast warsztaty artystyczne pomogą w sposób kreatywny i ciekawy spędzić wolny czas. Uczestnicy wykonają ozdoby świąteczne m.in. metodą Decoupage (ozdabianie skrzynek, pudełek, wazonów), metodą Scrapbooking – ozdabianie zdjęć naklejając je na karton razem z innymi ozdobami i składaniu ich w album, metodą Patchwork – tworzenie obrazów poprzez zszywanie ze sobą kawałków materiałów. Uczestnicy będą również tworzyć witraże oraz ozdoby z wikliny papierowej. Spotkania przyczynią się do integracji dorosłych osób niepełnosprawnych, pomogą nabyć umiejętność przebywania w grupie, zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu, rozwiną umiejętności kulinarne i artystyczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 06 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i dofinansował powyższe zadanie kwotą 4.000 zł.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia