Top menu

Oferta Spółdzielni Socjalnej „U Babci Nonci” w Gorzowie Wlkp.

Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp. złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc osobom bezdomnym powiatu gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

Zadanie zgłoszone przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne dotyczy wparcia osób bezdomnych i ich wyżywienia w Gorzowie Wlkp. i Kostrzynie nad Odrą. Dzięki realizacji niniejszego projektu wsparcie w dobie pandemii otrzyma 80 osób, za pośrednictwem 3 podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp., oraz wnioskodawca - Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” w Gorzowie Wlkp. W/w podmioty przygotują 3 posiłki w tygodniu dla osób bezdomnych w czasie trwania zadania, w postaci potrawy jednogarnkowej/zupy z chlebem i suchego prowiantu. W ramach zadania Spółdzielnia planuje:

-przygotowanie posiłków w Gorzowie Wlkp.,

-przygotowanie pakietów żywnościowych w Kostrzynie nad Odrą,

-obsługę księgową zadania,

-opłacenie kierowcy rozwożącego posiłki,

-koordynację działań w zakresie zamówień, harmonogramu, zakupów itp.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 10.000 zł.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia