Top menu

Oferta Spółdzielni Socjalnej „Nasze Zaodrze” z siedzibą w Nietkowicach

Spółdzielnia Socjalna „Nasze Zaodrze” z siedzibą w Nietkowicach złożyło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Zadbamy o Sąsiada”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

Zadanie zgłoszone przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne dotyczy przygotowania i dostarczania mieszkańcom powiatu zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego – obiadów oraz zakupów żywności i innych potrzebnych środków. Wsparciem objęte będą osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, a także objęte kwarantanną (od 20 do 50 osób).

W ramach zadania Spółdzielnia planuje:

- zakup artykułów żywnościowych i przemysłowych potrzebnych do przygotowania i zapakowania obiadów;

- zakup środków ochrony (przyłbice, kombinezony, środki chemiczne);

- zapewnić transport;

- zapewnić obsługę księgową zadania.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 10.000 zł.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia