Top menu

Oferta Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze złożyło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „COVID-19 -  zakup środków ochronnych dla osób potrzebujących”, realizowane w okresie od 04.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

Zadanie zgłoszone przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne dotyczy zakupu środków ochronnych dla pacjentów poradni leczenia substytucyjnego, oddziału dziennego i hostelu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych będących mieszkańcami Miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, żarskiego i świebodzińskiego. Wsparciem objęte będzie około120-150 osób. W ramach zadania Towarzystwo planuje zakup następujących środków ochronnych:

- rękawice jednorazowe;

- środki do dezynfekcji rąk;

- waciki i gaziki do dezynfekcji;

- maski jednorazowe i wielokrotnego użytku;

- środki do dezynfekcji powierzchni.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 10.000 zł.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia