Top menu

Oferta Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA

Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA z Lutola Mokrego złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie przez czyny”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

Oferta zgłoszona przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie ma na celu przeciwdziałanie oraz ograniczanie negatywnych skutków epidemii, a skierowane jest do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz usamodzielniających się wychowanków w oparciu o informacje pozyskane
 z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

Zadanie zakłada przygotowywanie i dostarczenie posiłków, szycie masek ochronnych i przygotowanie i dostarczenie pakietów żywnościowych.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 10.000 zł.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia