Top menu

Oferta Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO z Zielonej Góry

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO z Zielonej Góry złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Bezpieczni z Rondem”, realizowane okresie od 11.05.2020 r. do 05.08.2020 r.

Zadanie publiczne dotyczy zabezpieczenia osób bezdomnych w niezbędne środki higieniczne, środki czystości, żywność oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, także dla kadry, w sytuacji epidemii koronawirusa. Wsparcie będzie realizowane dla osób bezdomnych z terenu województwa lubuskiego i świadczone w ramach prowadzonego przez Fundację Schroniska dla osób bezdomnych.

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa Fundacja zapewni warunki oraz środki gwarantujące bezpieczeństwo osobom bezdomnym będącym pod ich opieką tj. 20 przebywających w schronisku oraz około 26 korzystających doraźnie z wsparcia tj. jedzenie, środki higieniczne, wsparcie terapeutyczne. W ramach zadania Fundacja planuje zakup środków higienicznych, zapewni żywność dla osób bezdomnych, zakupi środki czystości i dezynfekcji pomieszczeń, udzieli wsparcia psychologicznego osobom bezdomnych oraz kadrze Schroniska w zakresie minimalizowania lęków dotyczących zagrożenia koronawirusem.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 10.000 zł.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia