Top menu

Oferta Caritasu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin dotkniętych ubóstwem w czasie trwania pandemii COVID-19”, realizowane w okresie od 18.05.2020 r. do 31.07.2020 r.

Oferta zgłoszona przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie skierowane będzie do najuboższych rodzin dotkniętych ubóstwem, niewydolnością wychowawczą oraz innymi dysfunkcjami społecznymi i polega na:

- dożywianiu rodzin;

- zaopatrzeniu rodzin w środki ochrony osobistej;

- zaopatrzenie rodzin w środki czystości.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 8 maja br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 10.000 zł.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia