Top menu

OFERTA ZWIĄZKU ORGANIZACJI POMOCOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przez Związek Organizacji Pomocowych

na zadanie pn.: „Środki ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Gorzów Grodzki oraz Powiatu Świebodzińskiego” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na zabezpieczeniu w środki ochrony, kadr  placówek opiekuńczych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami (DPS,WTZ,ŚDS) oraz samych osób z niepełnosprawnościami. Po licznych rozmowach ustalono, że największa potrzeba występuje w obszarze maseczek wielorazowego użytku, podopieczni mogą wychodzić do parków a w związku z obowiązkiem noszenia maseczek w przestrzeni publicznej zachodzi potrzeba zabezpieczenia zarówno ich jak i pracowników którzy się nimi opiekują. Fundacja zakupi również niezbędne środki czystości, płyny do dezynfekcji oraz przyłbice medyczne które będą niezbędne w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u któregoś z podopiecznych. Pomocą objęte zostaną:

- DPS nr 1 w Gorzowie Wlkp.

- DPS nr 2 w Gorzowie Wlkp.

- WTZ w Świebodzinie.

- ŚDS w Świebodzinie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia