Top menu

OFERTA „ZRZESZENIA SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO „START”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

przez Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne „Start” na zadanie pn.: „Wsparcie osób niepełnosprawnych w okresie pandemii COVID - 19” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podczas realizacji zadania wsparciem objęte będą osoby niepełnosprawne, członkowie stowarzyszenia, którzy aktualnie przebywają w miejscach zamieszkania. Sportowcy jednak nadal uczestniczą w  treningach i ćwiczeniach w tzw. zdalnych zajęciach, które zadaje im  kadra trenersko-instruktorska. Jednak niezbędne jest zapewnienie im chociaż podstawowego zabezpieczenia przed zarażeniem COVID – 19, poprzez przekazanie im niezbędnych artykułów tj. maseczek i rękawiczek ochraniających, żeli i płynów dezynfekujących ręce oraz pomieszczenia. Środki będą dostępne w siedzibie stowarzyszenia, jak również będą przewożone do podopiecznych na terenie województwa lubuskiego (busem należącym do Start-u). Środki dezynfekujące oraz maseczki ochraniające i rękawiczki znajdować się będą w siedzibie ZSR ”Start” do użytku osób które będą w niej przebywać. Niezbędny jest,

również zakup generatora ozonu z lampą UV, który niszczyć będzie  wirusy i bakterie w pomieszczeniach, jak również te znajdujące się na urządzeniach, rehabilitacyjnych i sportowych, które znajdują się w siedzibie i z których korzystali i korzystać będą niepełnosprawni beneficjenci. Wsparciem objętych będzie ok. 75 członków Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „Start” Zielona Góra z miasta Zielona Góra, powiatu zielonogórskiego oraz powiatu żagańskiego i nowosolskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 6.000 zł.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia