Top menu

OFERTA ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne z siedzibą w Zielonej Górze  na zadanie pn.: „Integracyjne Mikołajki” - o dotację w wysokości 4.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie zakłada zorganizowanie integracyjnej zabawy mikołajkowej w której udział wezmą dzieci i młodzież współpracująca z ZTH i pomagająca w zajęciach hipoterapii oraz osoby niepełnosprawne korzystające z zajęć organizowanych przez Towarzystwo. Zorganizowanie imprezy zaplanowano na 07.12.2019 r. w ośrodku hipoterapii w Przylepie. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną gry i zabawy przygotowane przez animatora (konkursy zręcznościowe, zabawy przy muzyce). W drugiej części imprezy podany zostanie poczęstunek a Mikołaj rozda uczestnikom prezenty. Celem zadania jest integracja osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi, porzucenie stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy spotkania nauczą się empatii i wyrozumiałości osoby z niepełnosprawnościami staną się bardziej otwarte na świat i rówieśników. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 23 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Zielonogórskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 4.000 zł.

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia