Top menu

OFERTA POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki 

na zadanie pn.: „Pomoc potrzebującym w czasie COVID - 19” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głównym założeniem tego projektu jest pomoc najbardziej potrzebującym osobom, w wieku 60+, niepełnosprawnym będącym członkami klubów seniora z powiatu zielonogórskiego (70 osób) oraz wschowskiego (70 osób). W trakcie realizacji zadania osoby niepełnosprawne zostaną zabezpieczone w podstawowe środki ochrony tj. rękawiczki, maseczki, mydła do dezynfekcji. Kierowca zapewniony przez PKZP dostarczy wszystkie artykuły bezpośrednio do miejsc zamieszkania beneficjentów. Łącznie przekazanych zostanie 140 mydeł, 140 maseczek wielokrotnego użytku oraz 140 kompletów rękawic ochronnych. Ponadto zakupione zostaną płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, ręczniki papierowe, które będą wykorzystywane w stołówce w której codziennie przygotowywane są posiłki dla podopiecznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 10.000 zł.  

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia