Top menu

OFERTA POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Stanisława Moniuszki 35, 65-409 Zielona Góra, na zadanie pn.: „Wyjątkowy Czas – Spotkanie Wigilijne” - o dotację w wysokości 7.000,00 zł (przy koszcie całkowitym zadania 8.050,00 zł).

Zadanie będzie zorganizowanie dla 100 osób i polegać będzie na organizacji spotkań wigilijnych (we Wschowie i w Zielonej Górze). Spotkania będą miały charakter wieczerzy wigilijnej, podczas której uczestnicy będą mogli skosztować tradycyjnych potraw, zostaną im również wręczone paczki żywnościowe. Taka forma spędzania czasu pozwala na samoakceptację osób niepełnosprawnych, pozwoli dostrzec w sobie wartości człowieka jako jednostki, uczestnicy będą mieli okazję do wspólny rozmów, wymiany doświadczeń, spędzenia przedświątecznego czasu w miłej atmosferze a nie w domu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego i dofinansował powyższe zadanie kwotą 7.000,00 zł.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia