Top menu

OFERTA FUNDACJI WZAJEMNEJ POMOCY ARKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Fundację Wzajemnej Pomocy „Arka” z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. Krzywej 1, 66-010 Nowogród Bobrzański, na zadanie pn.: „Od wykluczenia i bierności do integracji i aktywności” - o dotację w wysokości 8.640,00 zł (przy koszcie całkowitym zadania 9.580,00 zł).

Zadanie będzie polegało na organizacji warsztatów terapeutycznych (alpakoterapia) wspierających osoby niepełnosprawne w walce z nałogami, depresją, załamaniem. Alpakoterapia jest niezwykłą formą terapii pomagającą w przezwyciężaniu lęków. Kolejnym etapem realizacji wniosku jest organizacja warsztatów kulinarnych z zakresu zdrowego żywienia. Polegać będą one na wspólnym przygotowywaniu posiłków i potraw po uprzednim wysłuchaniu prelekcji na temat zdrowego żywienia i leczenia dietą wygłoszonej przez wykwalifikowanego doradcę żywieniowego. Zorganizowane zostaną również warsztaty komunikacji interpersonalnej (m.in. dotyczące poruszania się po rynku pracy).
 Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana szopka bożonarodzeniowa z udziałem żywych zwierząt na zielonogórskim deptaku. Osoby niepełnosprawne wezmą czynny udział w tworzeniu szopki co w znaczący sposób wpłynie na integrację z mieszkańcami.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Fundacji Wzajemnej Pomocy ”Arka” i dofinansował powyższe zadanie kwotą 8.640,00 zł.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia