Top menu

Nieodpłatne przekazanie środków majątku ruchomego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekaże w nieodpłatne użytkowanie niżej wymienione środki mienia ruchomego:

Lp.

Nazwa środka trwałego

Nr inwentarzowy

1.

Krzesło

PST-W/8/0612/ROPS-III

2.

Krzesło

PST-U/8/0253/ROPS-V

3

Krzesło

PST-W/8/0261/ROPS-IV

4

Krzesło

PST-W/8/0613/ROPS-III

5

Krzesło

PST-U/8/0254/ROPS-V

6

Krzesło

PST-W/8/0258/ROPS-II

7

Szafa aktowa

PST-R/8/0323/ROPS-VI

8

Biurko

PST-W/8/0177/ROPS-VII

9

Biurko

PST-W/8/0216/ROPS-IX

10

Biurko

PST-W/8/0207/ROPS-VIII

Mienie ruchome może być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, spółek z udziałem Województwa Lubuskiego oraz organizacji prowadzących statutową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczo – rozwojową, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem, na realizację zadań statutowych.

Wszystkie jednostki, instytucje i organizacje zainteresowane  powyższym mieniem  prosimy o składanie pisemnych wniosków z wyszczególnieniem pozycji na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl , do dnia 20 lipca 2018 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń. ROPS w Zielonej Górze nie zapewnia transportu mebli.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia