Top menu

Nabór na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

NABÓR NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA NOWĄ 4-LETNIĄ KADENCJĘ

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady.

Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członka Wojewódzkiej Rady mają organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Województwa Lubuskiego oraz wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy). Pisemne zgłoszenia kandydatów zawierające: nazwę i adres podmiotu zgłaszającego oraz dane osobowe kandydata w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz opis dotychczasowej pracy zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

W załączeniu treść ogłoszenia opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Styczeń
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia