Top menu

Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera

Zgodnie z założeniami projektu pn. Azymut – Samodzielność opracowany został „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Opracowany model zawiera:

- opis standardu dotyczącego wymagań dla mieszkań wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,

- opis standardu pakietu usług wspierających dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich otoczenia,

-  opis standardu programu szkoleń dla opiekunów (trenerów samodzielności) osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera

Wypracowany model wsparcia zostanie pilotażowo wdrożony w gminach, które przystąpiły do projektu.

Marzec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia