Top menu

Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera

Zgodnie z założeniami projektu pn. Azymut – Samodzielność opracowany został „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Opracowany model zawiera:

- opis standardu dotyczącego wymagań dla mieszkań wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,

- opis standardu pakietu usług wspierających dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich otoczenia,

-  opis standardu programu szkoleń dla opiekunów (trenerów samodzielności) osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera

Wypracowany model wsparcia zostanie pilotażowo wdrożony w gminach, które przystąpiły do projektu.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia