Top menu

Mieszkanie w Gorzowie Wielkopolskim otwarte, ruszamy z turnusami!

Świadomość wzrastającego zapotrzebowania na rozwój infrastruktury dedykowanej potrzebom osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, umożliwiającej w maksymalny sposób rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia stała się podstawą dla zaangażowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w projekt pn. „Azymut – Samodzielność”.

Świadomość wzrastającego zapotrzebowania na rozwój infrastruktury dedykowanej potrzebom osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, umożliwiającej w maksymalny sposób rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia stała się podstawą dla zaangażowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w projekt pn. „Azymut – Samodzielność”.

16 grudnia 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim Wicemarszałek Łukasz Porycki, Wiceprezydent Gorzowa Wlkp Małgorzata Domagała, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakub Piosik,  Prezes Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Alicja Pławsiuk oraz główny specjalista ds. mieszkalnictwa wspomaganego - Kamila Górna z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dokonali uroczystego otwarcia pierwszego w województwie lubuskim pozainstytucjonalnego mieszkania treningowego wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. Warto zaznaczyć, iż dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za wdrażanie przyjętych założeń oraz kooperację międzyinstytucjonalną ROPS Zielona Góra jako pierwszy w projekcie utworzył tego typu mieszkanie.  

Na ponad 60 m2 mieszkania zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka znajdują się dwie sypialnie, salon z kuchnią, łazienka i toaleta. W lokalu, którym zarządzało będzie gorzowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, odbył się również pierwszy trening samodzielności. W inauguracyjnym turnusie w dniach 13-16.12.2019 r. wzięły udział dwie osoby z autyzmem, które przez trzy dni pracowały z przeszkolonymi trenerami nad nabyciem podstawowych umiejętności życia codziennego i społecznego, takich jak gotowanie, sprzątanie czy pranie.

Analogiczny turnus w tych samych dniach odbył się również w drugim z dostosowanych w ramach projektu mieszkań, które zlokalizowane zostało w Gubinie. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie lokalu i zajęć w tym mieście jest z kolei Fundacja Generado z Zielonej Góry. Uroczyste otwarcie drugiego punktu planowane jest na początek stycznia 2020 r.

Według danych zawartych w raportach statystyczno-medycznych w latach 2012-2017 na terenie województwa lubuskiego liczba osób z rozpoznaniami zaburzeń autystycznych oraz zespołem Aspergera wynosiła kolejno 897 oraz 659 osób. Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających im niezależne życie, poprzez świadczenie dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

      

                                                                                                                                                                                    

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia