Top menu

MIKOŁAJKI 2017

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze w godz. od 1100 do 1400 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował „Mikołajki 2017” dla 125 dzieci z naszego województwa – z placówek wsparcia dziennego oraz znajdujących się w rodzinach zastępczych. 

Gości powitał Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W imprezie uczestniczyły dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy Bojadła – w Klenicy, Bełczu, Bojadłach, ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Świetlica marzeń” w Zielonej Górze, z Placówki Wsparcia Dziennego w Kargowej, z Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” przy OPS w Cybince oraz znajdujące się w rodzinach zastępczych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” w Zielonej Górze.

W ramach spotkania zorganizowano różnorodne atrakcje dla najmłodszych - m.in. przedstawienie teatralne, tańce, konkursy, malowanie twarzy oraz zabawę na urządzeniu dmuchanym. Dzieci otrzymały również paczki świąteczne ze słodyczami, które zostały uroczyście wręczone podczas imprezy przez Świętego Mikołaja. Ponadto dzieci mogły skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez organizatora. 

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Multimedia