Top menu

LUBUSKIE INICJATYWY SENIORALNE - DOTACJE DLA NGO

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zachęca do składania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, obejmuje:

  • rozwijanie i promowanie wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych,
  • realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
  • realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
  • działania przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
  • wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
  • zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 300.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Oferty należy składać do 1 marca.

Bliższe informacje znajdziecie Państwo w Urzędzie

 

dokumenty do pobrania

http://www.bip.lubuskie.pl/683/2548/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_w_2018_roku_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_dzialania_na_rzecz_seniorow_w_wojewodztwie_lubuskim_wynikajacego_z__E2_80_9EWojewodzkiego_Programu_na_rzecz_Osob_Starszych_E2_80_9D__E2_80_93_Lubuskie_Inicjatywy_Senioralne/

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia