Top menu

Kooperacja- efektywna i skuteczna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze trzech powiatów i pięciu gmin miejsko-wiejskich  z województwa lubuskiego  zainteresowanych udziałem w realizacji projektu pn. Kooperacja – efektywna i skuteczna, finansowanego w ramach konkursu POWER, nr:  POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji:  „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Zostały wybrane

trzy powiaty:

  1. Powiat słubicki
  2. Powiat nowosolski
  3. Powiat strzelecko-drezdenecki

oraz pięć gmin miejsko-wiejskich:

  1. Gmina Cybinka
  2. Gmina Kożuchów
  3. Gmina Drezdenko
  4. Gmina Dobiegniew
  5. Gmina Strzelce Krajeńskie

Lipiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia