Top menu

Konkursu LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO – ROZSTRZYGNIĘTY!!!!

W niedzielę 3 grudnia 2017r. w Muzeum Etnograficznym w Ochli, odbyła się uroczysta Gala rozstrzygnięcia konkursu LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego.

Liderem  LUBUSKIEGO BIZNESU SPOŁECZNEGO zostało ...

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH KRĄG w Gorzowie Wielkopolskim

Organizacja powstała w 1999 roku. Jej aktywność jest skupiona wokół prowadzenia centrów integracji społecznej (obecnie prowadzi ich 7) i dwóch szkół podstawowych. Głównym celem jej działania jest prowadzenie reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie, połączonej z animacją społeczności lokalnej. W ramach działalności gospodarczej świadczy usługi porządkowe dla wspólnot mieszkaniowych i JST oraz usługi gastronomiczne (cateringowa obsługa imprez). Organizacja ta działa także w obszarze wsparcia społecznego świadcząc również usługi opiekuńcze i pielęgniarskie dla domów pomocy społecznej. Co ważne w realizacji tych zadań specjalizują się absolwenci prowadzonych przez nią centrów integracji społecznej. Dzięki temu stanowi modelowy przykład prowadzenia procesów włączenia społecznego. W samej organizacji zatrudnionych jest ponad 30 osób. Kolejne 20 pracuje w stworzonym przez nią konsorcjum i partnerskich spółdzielniach socjalnych. Dzięki jej działalności znalazło już pracę 250 osób. Obecnie realizuje projekt dotyczący modernizacji kształcenia zawodowego w jednym z lubuskich powiatów.

Ponadto, do pięciu wyróżnionych organizacji z terenu naszego województwa należą:

FUNDACJA NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM w Słubicach

Pierwszy z wyróżnionych podmiotów został założony w 2002 roku. Celem jego działań jest zwiększanie aktywności mieszkańców w rozwoju regionu. Wskazuje jak projektować i działać lokalnie oraz skąd pozyskiwać fundusze. Wspiera stowarzyszenia i podmioty ekonomii społecznej w ich funkcjonowaniu, ale wśród odbiorców jego usług są także jednostki samorządu terytorialnego, prywatne przedsiębiorstwa i instytucje edukacyjne. Obecnie specjalizuje się w trzech głównych obszarach związanych z: reintegracją społeczno-zawodową, 2. funduszami strukturalnymi, współpracą transgraniczną. Prowadzi nadzór nad Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. W prezentowanym podmiocie pracuje 19 osób, ponad 30 na umowy zlecenie, a w wyniku działań podległej mu jednostki OWES zatrudnienie uzyskało 168 osób.

LUTOLSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WINDA w Lutolu Mokrym

Drugi z wyróżnionych podmiotów rozpoczął swoją działalność w roku 2010. Jego misją jest zwiększanie zaufania klasycznych przedsiębiorców i jednostek samorządu lokalnego do podmiotów ekonomii społecznej jako usługodawców i partnerów biznesowych. Działa w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej, w ramach której jego szczególnym celem jest kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych. Prowadzi Międzygminne Centrum Integracji Społecznej mające swoje oddziały m,in. W miejscowościach: Gozdnica, Iłowa, Szprotawa, Tomaszowo, Żagań. W ramach działania CIS prowadzone są stołówki a dożywianie obejmuje 1000 dzieci z różnych placówek edukacyjnych.  Świadczy również usługi cateringowe, wykończeniowo-remontowe – wykonywane przez pracowników CIS, przeprowadzania staży zawodowych oraz obsługi księgowo-kadrowej w ramach działalności powołanego przez niego Centrum Obsługi Podmiotów Ekonomii Społecznej. Podmiot zatrudnia ponad 30 osób.

POLSKIE STOWARZYSZENIE  NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ koło z Gorzowa Wielkopolskiego

Trzeci podmiot został założony w roku 2001. Podstawą jego działania jest świadczenie usług z zakresu opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Opieka ta jest kompleksowa. Polega również na zabezpieczeniu rozwoju osobistego, czy spędzania czasu wolnego. Podmiot prowadzi 5 placówek, do których należą Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodki Rehabilitacjno-Edukacyjno-Wychowawcze, Środowiskowy Dom Pomocy, mieszkania chronione, w których w sumie utworzono 750 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Większość jego podopiecznych stanowią dzieci. Na najbliższe lata ma kolejne wielkie plany. Dotyczą one zakończenia już rozpoczętej budowy Całodobowego DPS (dla 30 osób), oraz utworzenia KOMPLEKSU Edukacyjno-Rehabilitacyjnnego dla zagrożonych niepełnosprawnością dzieci do lat 7, i Ośrodka Wczesnej Interwencji dla dzieci powyżej 7 lat. Organizacja zatrudnia obecnie 140 osób.

Spółdzielnia Socjalna SILVANUS  Dzietrzychowice

Czwarty w wyróżnionych podmiotów został założony w 2014 roku. Świadczy usługi porządkowe związane z utrzymywaniem czystości biur, hal, klatek schodowych. Jego pracownicy dbają także o zagospodarowanie i czystość terenów zielonych i usuwanie dzikich wysypisk śmieci oraz świadczą usługi związane z praniem tapicerek. Ich odbiorcami są klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe oraz JST. Organizacja zatrudnia ponad 10 osób. Wspiera funkcjonowanie lokalnej społeczności poprzez działania kierowane do najmłodszych np. poprzez przekazywanie środków finansowych na zimowiska dla dzieci, imprezy mikołajkowe, a także lokalne imprezy dla mieszkańców, czy sponsorowanie młodych sportowców pochodzących ze środowisk wykluczonych. Świadczy również bezpłatne usługi porządkowe.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN z Kożuchowa

Piąty z wyróżnionych podmiotów działa na lubuskim rynku od roku 2012. Pracuje w nim 10 osób, w większości absolwentów centrów integracji społecznej, które działając w obszarze włączenia społecznego i tworzenia nowych miejsc pracy zajmują się organizacją przyjęć okolicznościowych, komunii oraz cateringowej obsługi bankietów i konferencji. W ramach jego funkcjonowania świadczone są usługi żywienia dzieci i młodzieży w 5 szkołach jednej z lubuskich gmin (zadanie dotyczy wydawania około 250 obiadów dziennie), a w jej lokalu serwowane są posiłki dla 30 podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Podmiot wykonuje również usługi porządkowe. Obecnie obejmuje nimi 102 klatki schodowe. Pod jego pieczą powstała nowa spółdzielnia socjalna o nazwie „Gorący Garnuszek”. Wspiera osoby starsze i aktywnie współdziała z organizacjami pozarządowymi.

W tegorocznej edycji Kapituła konkursowa przyznało dodatkową nagrodę w kategorii „SPEKTAKULARNA ZMIANA”, która otrzymała  Spółdzielnia Socjalna „ZAZ” z Zielonej Górze

Nagrodzona w tej kategorii organizacja została założona w roku 2014. Działa w obszarze włączenia społecznego. Jej celem jest przywrócenie na rynek pracy osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Podejmuje działania na rzecz odbudowy i utrwalania umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia ról społeczno-zawodowych zarówno w odniesieniu do własnych członków, jak i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatrudnia 17 pracowników. W swojej działalności gospodarczej świadczy usługi poligraficzne. Jest podwykonawcą agencji reklamowych wykonujących usługi takim podmiotom jak MBank, Idea Hub, Bank ING, oddziałów firmy doradczo-audytorskiej PwC oraz klientów indywidualnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z księgowości dla podmiotów ekonomii społecznej. Organizacja ta jest także nastawiona na realizację zadań na rzecz społeczności lokalnej. Świadczy nieodpłatną pomoc organizacjom pozarządowym z zakresu promocji i reklamy. Ostatnio nieodpłatnie wspierała WTZ Lubsko w otwarciu kawiarenki. Jest aktywnym członkiem e-klastra i konsorcjum Spółdzielni Socjalnych Grupa Gomułka. Jej spektakularny rozwój w ostatnim roku jest wynikiem znacznego wzrostu zatrudnienia i obrotów oraz powołania nowej spółdzielni socjalnej o nazwie CAZ (Centrum Aktywizacji Zawodowej). 

Fotorelacja z Gali TUTAJ

Więcej o konkursie KLIK

Grudzień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia