Top menu

Konkurs plastyczny w ramach obchodów XX Lubuskiego Tygodnia Seniora

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Zarządzeniem nr 21/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Województwo Lubuskie za 100 lat”. Konkurs skierowany jest do dzieci z placówek wsparcia dziennego z terenu województwa lubuskiego, którego celem jest m.in. pobudzanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży, inspirowanie młodego pokolenia do podejmowania prób wyrażania swoich myśli i emocji za pomocą twórczości artystycznej, rozwijanie i promowanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Z każdej grupy wiekowej wyłonionych zostanie po dwóch laureatów.

Wręczenie nagród laureatom nastąpi 8 października br. podczas uroczystej inauguracji XX Lubuskiego Tygodnia Seniora w Sali Koncertowej Filharmonii Zielonogórskiej.

Wniosek zgłoszeniowy wraz z pracą plastyczną i wymaganymi załącznikami należy nadsyłać do dnia 21 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, z adnotacją: konkurs plastyczny pod hasłem „Województwo Lubuskie za 100 lat”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu!

  

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia