Top menu

Konkurs dla Lubuskich Centrów Integracji Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konkursie na realizację usługi dotyczącej testowania koncepcji systemu standaryzacji Centrów Integracji Społecznej w województwie lubuskim.

Celem konkursu  jest wyłonienie trzech CIS-ów  z obszaru województwa lubuskiego, które wdrożą i przetestują przygotowany zestaw działań obligatoryjnych i fakultatywnych opracowanych w ramach Koncepcji systemu standaryzacji.

Operatorem konkursu na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń.

Do konkursu mogą zgłosić się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego CIS. Warunkiem koniecznym uzyskania finansowania jest posiadanie aktualnego Statusu Centrum, o którym mowa w art. 5 ust. 1 UZS nadanego przez wojewodę lubuskiego.

Przewiduje się, iż do wdrożenia pilotażu  wybrane zostaną trzy CIS-y, którym zostaną przekazane środki w wysokości 25 000,00 zł. dla każdego z wyłonionych do realizacji.

Nabór ofert będzie prowadzony od 22 listopada 2017r. do 3 grudnia 2017. Oferty na realizację usługi w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: testowanie@cistorsps.pl , w formie papierowej: 87-100 Toruń ul. Stokrotkowa 22.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy CISTOR SPS w osobach:

Joanna Danicka, zastępca dyrektora tel. 512 329 085

Anna Stańczyk-Chłopecka główna księgowa, tel. 56 654 92 79

Pełną treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajdziesz tutaj

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia