Top menu

Konferencja „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych” 24 listopada 2017 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 9:30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja sfinansowana jest ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa lubuskiego tj.: pracowników socjalnych, kadry pedagogicznej, kuratorów sądowych, policji, którzy na co dzień spotykają się ze zjawiskiem używania nowych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży m.in.: w szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji.

Październik
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia