Top menu

Konferencja „Używanie nowych środków psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych” 24 listopada 2017 r.

W dniu 24 listopada 2017 r. w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, odbyła się konferencja pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Konferencję otworzył Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Rolę moderatora pełniła dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy prof. DSW, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Swoje prelekcje wygłosili : Dr Włodzimierz Janiszewski – internista, reumatolog, Angelika Cisek – Woźniak przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z Gorzowa Wlkp., Maciej Szczęsny i Piotr Żyto– przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa lubuskiego m.in.: pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policja, przedstawiciele placówek opiekuńczo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, kadra pedagogiczna, którzy na co dzień spotykają się ze zjawiskiem używania nowych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży.

Ponadto na potrzeby konferencji stworzono spot radiowy, który promuje i podkreśla znaczenie tematu oraz daje możliwość dotarcia do większej ilości społeczności naszego województwa i zwrócenia szczególnej uwagi i czasu na dobro dorastającego młodego człowieka.

Wrzesień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia