Top menu

Konferencja: Opieka długoterminowa nad osobami starszymi / Long Term Care for Elderly Conference

W dniu 18 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Opieka długoterminowa nad osobami starszymi”.

Konferencja organizowana jest przez Bank Światowy wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wydarzeniu przyświecają następujące cele:

1. przygotowanie ram pojęciowych dla budowania strategii opieki długoterminowej dla osób starszych, a tym samym wsparcie trwającego procesu budowania krajowej strategii dla Polski w tym obszarze,

2. zaprezentowanie wybranych dobrych praktyk międzynarodowych z innych krajów europejskich o podobnych cechach instytucjonalnych i wyzwaniach demograficznych,

3. wyróżnienie obiecujących krajowych doświadczeń w zakresie koordynacji, szczególnie na szczeblu lokalnym.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej (w szczególności Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, KPRM, Kancelarii Prezydenta RP, NFZ, ZUS), samorządów wojewódzkich i lokalnych, ośrodków analitycznych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich z Polski oraz przedstawicieli z krajów sąsiedzkich zajmujących się tematyką opieki długoterminowej i polityką senioralną.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się, korzystając z formularza dostępnego pod poniższym linkiem: https://opieka-dlugoterminowa.konfeo.com do 14 czerwca br.

Ostateczne potwierdzenie udziału otrzymają Państwo e-mailem, który zostanie wysłany po zakończeniu rejestracji internetowej.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia