Top menu

Kolejne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą warsztatowo - ćwiczeniową dla 20 uczestników: przedstawicieli OPS-ów, sądów, psychologów, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Szkolenie odbyło się w terminie 9-11 września 2019 r. w Hotelu Bukowy Dworek, Geovita w Gronowie.

Realizatorem szkolenia było Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne ACCEPTUS -  Iwona Urbańska z Lublina. Szkolenie poprowadziła dr Paulina Wiktorska – prawnik, psycholog społeczny, wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Szkolenie było współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wrzesień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Multimedia