Top menu

Już w lipcu zapraszamy do skorzystania z Lubuskiej Karty Seniora!

Dla Zarządu Województwa Lubuskiego priorytetem są działania zmierzające do poprawy życia seniorów w naszym regionie - dlatego też przystąpiliśmy do wprowadzenia w naszym województwie Lubuskiej Karty Seniora.

Karta będzie wydawana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który aktualnie pracuje nad utworzeniem katalogu uprawnień i ulg, które będą udzielane Seniorom. Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego i prywatnych przedsiębiorców do udziału w tym przedsięwzięciu i zgłaszanie swoich propozycji rabatów i ulg (na email – sekretariat@rops.lubuskie.pl ).

Do skorzystania z Lubuskiej Karty Seniora uprawnieni będą Seniorzy z województwa lubuskiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Liczymy, że efektem wprowadzenia Lubuskiej Karty Seniora będzie wzmocnienie kondycji finansowej seniorów, zachęcenie korzystania z dóbr kultury, edukacji i sportu, umożliwienie rozwoju zainteresowań, promowanie wartości wieku dojrzałego oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Szczegółowe informacje na temat Karty będą na bieżąco udostępniane na stronie ROPS.

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia