Top menu

Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu

Na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiamy informację nt. możliwego otwarcia placówek dziennego pobytu, dziennych domów i klubów seniora, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej i podmiotów zatrudnienia socjalnego

Otwarcie placówek możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Jednakże ostateczna decyzja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i podejmowana będzie przez wojewodów.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz--bezpieczenstwo

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia