Top menu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa na zastępstwo, wymiar czasu pracy 1/2  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, została wybrana Pani Iwona Sławińska zamieszkała w Zielonej Górze.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa na zastępstwo, wymiar czasu pracy 1/2  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła wymagania formalne i została zaproszona  na rozmowę kwalifikacyjną.  

Pani Iwona Sławińska wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem psychologa.

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia