Top menu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pedagoga - wymiar czasu pracy 1/1 etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pedagoga, wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, została wybrana Pani Anna Orzeł - Skoczylas.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko pedagoga, wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze   oferty pracy złożyło 5 kandydatek. Wymagania formalne spełniły 4 kandydatki, które zostały zaproszone  na rozmowę kwalifikacyjną. 

Pani Anna Orzeł – Skoczylas wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem pedagoga.

Kwiecień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Multimedia