Top menu

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.

Wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych  spotkań

Zgodnie z art. 138o ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 7 września br. zawarł umowę z Panem Markiem Rutkowskim – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: CarpeDiem Incentive, Spalona, ul. Akacjowa 77, 59 – 216 Kunice,  NIP 8952034223,  REGON  022488409 – na realizację zamówienia pod nazwą: Wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych spotkań .

https://bip.wrota.lubuskie.pl/rops/zamowienia_publiczne/13/86/Ogloszenie_o_zamowieniu_na_uslugi_spoleczne_0D_0AInformacja_do_postepowania_o_udzielenie_zamowienia_publicznego_0D_0Aprowadzonego_w_trybie_okreslonym_w_art_138o_ustawy_Prawo_zamowien_publicznych__0D_0A/

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia