Top menu

IV KONFERENCJA 11 grudnia 2017 r. pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Konferencja jest kontynuacją działań podejmowanych przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w zakresie promowania idei adopcji. Celem konferencji jest przybliżenie treści dotyczących różnorodnych aspektów adopcji i tym samym zachęcenie osób rozważających przysposobienie dziecka do podjęcia świadomej decyzji. Konferencja będzie okazją się do przybliżenia doświadczeń rodziców adopcyjnych, jak również do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń zawodowych specjalistów zajmujących się opieką nad dziećmi w systemie pieczy zastępczej, zostanie także podsumowana działalność publicznych ośrodków adopcyjnych w latach 2012 - 2017.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 grudnia br.  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. Honorowy patronat nad konferencją objęła Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele instytucji  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zawodowe rodziny zastępcze, sądów rejonowych, zespołów kuratorskiej służby sądowej, ośrodków pomocy społecznej oraz rodziny adopcyjne.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli tych instytucji do uczestnictwa w konferencji.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program konferencji.

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia