Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nabór na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw dofinansowań robót budowlanych ze środków PFRON

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko:   Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko do spraw dofinansowań robót budowlanych ze środków PFRON wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, została wybrana Pani Dominika Pacek  zam. w Zielonej Górze.

Uzasadnienie

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko:  Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko do spraw dofinansowań robót budowlanych ze środków  PFRON w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęły 2 oferty pracy spełniające warunki naboru. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani  Dominika Pacek wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Styczeń
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia