Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Pedagog – organizator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.03.2020r.).  Projekt finansowany ze środków EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020.

Liczba etatów : 1, poradnia w Słubicach.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Pedagog – organizator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym została wybrana:

Pani Amelia Szołtun  zam. Słubice.

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Pedagog – organizator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ofertę pracy złożyły 2 kandydatki. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Amelia Szołtun wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizację zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia