Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nabór na stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: ds. szkoleń w ramach realizacji projektu  „Partnerstwo dla rodziny”

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko: Główny specjalista, charakter stanowiska: ds. szkoleń w ramach realizacji projektu  „Partnerstwo dla rodziny   wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, został wybrany Pan Krzysztof Łoziński zam. w Zielonej Górze.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Główny specjalista, charakter stanowiska: ds. szkoleń w ramach realizacji projektu  „Partnerstwo dla rodziny” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęły 2 oferty pracy spełniające warunki naboru.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan  Krzysztof Łoziński wykazał się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Styczeń
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia